Uudised ja teated

NB!
Seoses puhkustega (25.07-01.09.2022) autokooli vastuvõtu ajad on eelregistreeritavad telefoni teel. Aga praegu toimuvad koolitused on jätkuvalt graafiku alusel. 

Autokooli juhatus 
5580332

---------------------

 

 

 

NB!

Alates 28.12.2021 on kõigi koolituste hinnad uued !

Varem regstreeritutel kursustele jääb kehtima endine hind !

 

NB !

Autokool on pühadeaegsel puhkusel alates 23.12 kuni 10.01.2021 !

 

 

 

01.06.2021

 

Kallid õpilased!

Kollektiivpuhkuse tõttu on autokool ajavahemikul 15.07 - 11.08.2021 suletud. Palume teil sel perioodil õpetajaid mitte häirida.

Autokool taasavatakse 13. augustil 2021. Kiireloomulise vajaduse korral on parem kirjutada e-posti aadressile kadriorg@hot.ee ning vastame teile esimesel võimalusel.

SOOVIME KÕIGILE TÄIELIKKU JA ERKSAT PUHKUST!

--------------------

INFO Covid-19 seoses

 

01.03.2021

NB! Kõik koolitused toimuvad reaalajas veebipõhiselt!

 

19.02.2021

Valitsus kinnitas uued piirangud huvitegevusele, täienduskoolitustele ja üldharidusele

 

19.02.2021

Valitsus tegi täna kabinetinõupidamisel põhimõttelise otsuse kehtestada esmaspäevast, 22. veebruarist täiendavad piirangud huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele ja -õppele.

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö ning täienduskoolituse ja -õppe puhul kehtivad alates 22. veebruarist vähemalt kaheks nädalaks täiendavad piirangud.
Siseruumides on keelatud rühmaviisilised tegevused. Tegevusi võib viia läbi üksnes individuaalselt koos juhendajaga.
Siseruumides läbiviidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Välitingimustes võib jätkata tegevust seniste reeglite järgi. Lubatud on tegevus kuni 50 osalejaga, sealhulgas treener või juhendaja. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.


Tegemist on valitsuse kabinetinõupidamisel tehtud põhimõtteliste otsustega, ametlikult annab valitsus vastava korralduse lähiajal.

-------------------------

 

15.01.2021

Info seoses tööturukoolituse korraldamisega alates 18.01.2021

Alates 18.01.2021 on Ida-Virumaal ning Tallinnas ja Harjumaal taas lubatud individuaaltegevusena silmast-silma õpe.  Grupikoolituse  osutamine on Ida-Virumaal ning Tallinnas ja Harjumaal jätkuvalt lubatud üksnes kaugõppe vormis.

 

--------------------

 

14.01.2021

Huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe.


Alates 18. jaanuarist võib Harjumaal ja Ida-Virumaal siseruumides läbi viia individuaaltegevusi koos juhendajaga. Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.
Sisetingimustes toimuvate tegevuste puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala pärast.

 

-------------------------

 

AUTOKOOLI TÖÖ ON PEATATUD

ALATES 14.12 KUNI PIIRANGUTE MUUTMISENI VALITSUSE OTSUSEGA

SEOSES ERIOLUKORRAGA COVID-19.

HELISTADA TELEFONIL 5580332

***

РАБОТА АВТОШКОЛЫ ПРИОСТАНОВЛЕНА

С 14.12.2020 

ИЗ-ЗА  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ COVID-19.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 5580332

 

10.12.2020

Maanteeameti teooria eksamid on lubatud, kuna tegevuse toimumise koha näol on tegemist avaliku siseruumiga, kus tuleb  järgida korralduses avalikule siseruumile kehtestatud reegleid.

Sõidueksam on lubatud, sest autos eksamineerija ja juhikandidaat kasutavad maske.

Autokooli ruumides on lubatud individuaalne õpe (juhendaja+juhendatav).

Õppesõidu läbiviimine ei ole keelatud. Kui toimub õppesõit, siis on autos  õpilane ja  õpetaja.
2+2 reegel tähendab seda, et 2 inimest peavad hoidma 2meetrist vahemaad järgneva kahe inimesega.

Väljavõte VV korralduse nr 282

 • Täienduskoolitus ja täiendõpe on siseruumides ja välistingimustes lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
 • Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad,
 • Sseruumides kantakse maski.
 • Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
 • Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

10.12.2020 Infokiri: Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud.

Täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. 

Niisamuti kohaldatakse alates 4. jaanuarist täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

 

------------------------------------------

24.11.2020  Käskkiri nr 01-11/20

Alates 24.11.2020 OÜ Kadrioru Autokoolis hakkavad kehtima täiendavad piirangud siseruumides toimuvatele koolitustele:

1. Osalejate arv grupis on kuni 10 inimest (lisaks neile õpetaja või lektor) ning on tagatud, et ei puututa kokku teiste gruppidega.
2. Osalejad kannavad maski. Maski ei pea kandma inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (vajalik isiku poolt kirjalik seletus).
3. Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist.
4. OÜ Kadrioru Autokool tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

---------------------

 

 

20.10.2020

Alates 1.novembrist 2020 on Kadrioru Autokooli uus koolituste aadress : Peterburi tee 71, Tallinn.

Musta värvi Desintegraatoori maja ehitusmaterjalide kaupluse Ehituse ABC kõrval, vasakul.

Klassiruumid on III korrusel - ruumid 327 ja 328. 

Administratsioon on II korrusel - ruum 210.

 

25.08.2020

INFO Covid-19 seoses

Tere

 

Maanteeameti Rakvere, Jõhvi ja Narva bürood on ajutiselt suletud, kuna töötajad andis positiivse COVID-19 proovi.

Seoses sellega tühistatakse järgmiseks kaheks nädalaks kõik registreeritud sõidu- ja teooriaeksamid Rakveres, Narvas ja Jõhvis. Ära jäänud eksamite asemel pakutaks olukorra normaliseerumisel võimalikult kiiresti riigilõivuvabalt uus eksamiaeg ja selle kohta saadetakse juhikandidaatidele informatsioon. Kui selle aja jooksul teooriaeksam aegub, siis uut eksamit tegema ei pea ja eksamikeskus registreerib inimese eksamitele.

 

Kaitseväe eksamitega seoses informatsiooni edasiste tegevuste osas koolidele tuleb eksamikeskuselt.

 

Ülejäänud kohtades järgime järgmisi nõudeid:

 • Maskid ees nii eksamineerijal kui ka juhikandidaadil, visiir vastavalt võimalusele;
 • Eksami järgselt auto nahk- ja plastpindade puhastamine desovahendiga;
 • Eksamite vahepeal auto salongi tuulutamine;
 • Vältida tuleks ka füüsilist kokkupuudet juhikandidaatidega (tervitamisel, dokumendi kontrollil);
 • Ilmsete haigustunnustega isikuid eksamile ei lase.

 

Olge terved ja mõistvat suhtumist

Tarmo Vanamõisa

Eksamiosakonna juhataja

Maanteeamet

 

 

24.06.2020 

INFO


Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast tingitud tervisetõendi esitamise erand.
          Eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist ei pea pädevustunnistuse väljastamiseks esitama kehtivat tervisetõendit, kuid pädevustunnistuse taotleja peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline mootorsõidukit juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis takistavad ohutut juhtimist.
[RT I, 22.05.2020, 7 - jõust. 25.05.2020]

-----------------------------

 

08.05.2020

Oluline info seoses Eesti Töötukassa teenustega

Meil on hea meel teatada, et eriolukorra piirangute leevendamisega alustame taas teenuste pakkumise alates  15. maist 2020.

Meie klientide ja partnerite turvalisuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks kehtib esialgu üleminekuaeg (eeldatavasti kuni kolm kuud pärast eriolukorra lõppemist, kuid otsustame üleminekuaja lõpetamise ja tavapärasele töökorraldusele naasmise kooskõlas valitsuse otsustega):
 
Teenuste osutamise ajal kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete (s.o isikute vahel ohutu vahemaa hoidmise – hetkel 2 meetrit, ja desinfitseerimise nõuded, vajadusel isikukaitsevahendid vahetult teenust osutavatele isikutele ja klientidele jms) täitmise tagab teenuseosutaja.
Grupiteenuseid võib osutada silmast-silma kohtumisena korraga maksimaalselt 10 osalejale, kuid tingimusel, et ruumi suurus võimaldab järgida kehtivaid koroonaviiruse leviku tõkestamise nõudeid. Töötukassa suunab kliendi grupitegevustesse üksnes tema nõusolekul. Võimalusel soovitame eelistada kaugteenust või individuaalteenust.
 
Tööturuteenuste osutamisel kaugteenusena allkirjastavad teenuseosutaja ja klient osavõtulehe digitaalselt teenuse toimumise päeval või kord kuus. Kui kliendil ei ole võimalik kaugteenusel osaledes osavõtulehte digitaalselt allkirjastada, allkirjastab selle ainult teenuseosutaja.

 

 

VALITSUSE ERITEADE 05.05.2020, 21:35

…..

Sõiduõpe

Alates tänasest lubatakse autokoolidel korraldada mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi sõiduõpet, kui selle läbiviimisel järgitakse eritingimusi.

Eritingimuste järgi tohivad õppesõidus osaleda üksnes COVID-19 haigusnähtudeta õpetaja ja õpilane. Masinas peab olema käte desinfitseerimise vahend. Pärast igat sõidutundi peab sõiduõppe korraldaja puhastama pinnad, mida õpilane on katsunud.

Soovi korral saavad õpilane ja õpetaja kanda sõiduõppe ajal isikukaitsevahendit, näiteks kaitsemaski või visiiri.

 

27.04.2020

MAANTEEAMETI INFO

Elektrooniline õpe

Ajutiselt on lubatud veoautojuhtide ameti- ja täienduskoolitust viia läbi elektrooniliselt (kood 95).

Antud erandit on nüüd pikendatud kuni 10.05.2020.

 

17.04.2020

 

Vabariigi Valitsus andis 9. aprillil 2020 korralduse peatada mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamine, et tõkestada koroonaviiruse epideemilist levikut.

Antud korralduse eesmärk ei ole peatada kogu õppetegevust. Kui koolituste teooriaõppe osa on võimalik korraldada distantsilt digitaalseid vahendeid kasutades nii, et koolitusasutuse hoones ei viibita, siis võib see jätkuda.

Ka sõiduõpet võib korraldada juhul, kui see toimub distantsmeetodil. Näiteks saab A- ja AM-kategooria õppesõidul hoida õpilane õpetajaga sidet raadio teel ning õpilane on üksi mootorrattal või mopeedil. Kui turvavarustust või sõidukit kasutab mitu õpilast, siis peab need kindlasti pärast iga sõidutundi korralikult desinfitseerima.

Iga õppesõit ei pruugi olla rikkumine. Erandid on tehtud kaitseväelasetele, politseiametnikele, päästeteenistujatele, abipolitseinikele ja vabatahtlikele päästjatele, kelle tegevus on eriolukorra lahendamisel oluline. Kaitseväelastele on lubatud mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse läbiviimine ning teistele nimetatutele alarmsõidukijuhi koolituse läbiviimine.

Kui märkad antud nõuete rikkumist, siis teavita Maanteeametit kirjutades aadressile vihje@mnt.ee.

 

 

09.04.2020

MAANTEEAMETI INFO

Elektrooniline õpe

Ajutiselt on lubatud veoautojuhtide ameti- ja täienduskoolitust viia läbi elektrooniliselt (kood 95).

Antud erandit on nüüd pikendatud kuni 26.04.2020.

 

27.03.2020

MAANTEEAMETI INFO

 Järgmised kaks nädalat on Maanteeameti bürood suletud ja selle kohta saab infot lugeda lingilt: https://www.mnt.ee/et/uudised/78-maanteeameti-klientidest-teenindatakse-ka-eriolukorras

Selle aja jooksul eksameid (teooria, sõit) vastu ei võeta ja mingeid erandeid hetkel teha ei saa.

 Kohe kui tuleb täiendavat infot antakse teile teada.

Seniks saab KKK lugeda siit: https://www.mnt.ee/et/uudised/kkk-teenindusburoode-eksamite-ja-dokumentide-kohta-kehtestatud-eriolukorras (KKK täieneb uue infoga hiljemalt esmaspäeval).

Elektrooniline õpe

Ajutiselt on lubatud veoautojuhtide ameti- ja täienduskoolitust viia läbi elektrooniliselt.

Antud erandit on nüüd pikendatud kuni 12.04.2020.

 

25.03.2020

Lugupeetud kliendid ja õpilased!

Alates 12. märtsist 2020 kehtib Eestis Vabariigi Valitsuse otsusel eriolukord, et tõkestada koroonaviiruse levikut. 24. märtsil võttis valitsus vastu täiendavad meetmed viiruse leviku piiramiseks.

Alates 25. märtsist:

•            tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (v.a. kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2-meetrist vahet. Avalike kohtade alla kuuluvad mh mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad.

•            võib avalikus kohas koos viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Samuti saime kirju Maanteeametilt ning Haridus- ja teadusministeeriumilt, milles soovitatakse tungivalt õppesõidutunnid katkestada.

Seetõttu ei tundu kujunenud olukorras loogiline õppesõitudega jätkamine – õpilase ja õpetaja vahel olev distants on vähem kui 2 meetrit ning peale iga õpilase lahkumist ei toimu õppesõiduki desinfitseerimist. Samuti esineb oht, et kui õpetaja on nakkusohtlik, siis iga õppesõidu teinud õpilane kannab nakkuse edasi.

Seoses kõige sellega on alates 25.03.2020 Kadrioru Autokoolis peatatud õppesõidud B,C,CE- kategooriates ja veoautojuhtide ametikoolitusel .

Täname mõistva suhtumise eest !

Kaitse end ja oma lähedasi!

16.03.2020

Koolituste info seoses eriolukorraga riigis!

Lugupeetud kliendid ja õpilased!

 

Seoses hetkel tekkinud suurenenud viirusepuhangutega ja valituse poolt välja kuulutatud eriolukorraga, meie Autokool rakendab oma õppetöös meetmeid, mis on seotud e-kanalitega, et vältida kogunemisi õppeklassis.

 

Alates 16.03.2020 on meie Autokool kaks nädalat klientidele külastamiseks suletud. Kogu õppeprotsess on peatatud üheks nädalaks, kuid edasi jätkub online-s nii nagu olid planeeritud kõik koolitused. Ükski planeeritud koolitus lähiajal ära ei jää. Sõiduõppe asjus konsulteerige oma sõiduõpetajaga.

 

Alates 23.03.2020 (hetkel kuni 31.03.2020) Autokool korraldab kontakttunde online-s.  Online otse Autokooli õppeklassist nagu toimuks ehtne koolituspäev. Õpetaja loeb otse ja õpilastel on võimalus küsimusi LIVE-s küsida. Õpilane ise asub kodus või omale sobivas kohas. Selleks vajate Internetti ja mobiiltelefoni, tahvelarvutit, sülearvutit või lauaarvutit. Täpsema info edastame edasiste toimingute jaoks e-postiga.

 

Meilidele ja telefonile vastame kontori lahtiolekuaegadel.

kadriorg@hot.ee
(+372) 5580332

(+372) 55940704

 

Püsige kodus ja hoidke ennast ja oma lähedasi!

 

 

 

01.11.2019

TÖÖPAKKUMISED

 1. VEOAUTOJUHI AMETI- JA TÄIENDUSKOOLITUSTE LEKTOR

Töö kirjeldus:

 • Loengute läbiviimine eesti õppegruppides. Valdkonnad on järgmised: autojuhi ametiga-, liikluses osalemisega-, logistikaga- ning sõidukiga seonduv.
 • Vajadusel eksamikomisjonis osalemine

 Nõudmised kandidaadile:

 • omama kõrg- või keskeriharidust või sellega samaväärset haridust
 • omama vähemalt üheaastast õppeaine profiilile sobivat töötamise või õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul , (näiteks transpordi ettevõttes töötamine veoautojuhina või kõrgemate kategooriate õpetamise õigus)
 • Eesti keele oskus,  (kasuks tuleb vene keele oskus)
 • Korrektsus, kohusetunne, esinemis võime ning iseseisvus
 • Elementaarne arvutikasutamise oskus  . (kasuks tuleb PowerPointi slaide valmistamine)
 • Valmidus valmistuma iseseisvalt iga algavaks koolituseks vastavalt kehtivale õppekavale
 • kasuks tuleb C- või CE-kat. juhiloa olemasolu, aga ei ole kohustuslik
 • olema viimase viie aasta jooksul osalenud õpetatava õppeaine valdkonnas erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi (kuni 29.11.2018). Vajadusel Ettevõtte pakub täienduskoolitust
 • olema viie aasta jooksul osalenud ülikoolis või rakenduskõrgkoolis erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt 26 akadeemilist tundi (alates 30.11.2018). Vajadusel Ettevõtte pakub täienduskoolitust

Ettevõte pakub:

 • Paindlikku töögraafikut (oma aja peremees)
 • Usaldusväärsust ja võrdset kohtlemist
 • Kaasaegseid töövahendeid
 • Enesetäienduskoolitusi

Asukoht:

 • Tallinn, Narva mnt 150, Lasnamäe linnaosa.

Töö tüüp:

 • Osaline töö aeg. 35 tunnine koolitus kestab 4 päeva. Nendest pakkuda on 24 tundi (1´45 min). On võimalus graafiku alusel töötada ka nädala vahetustel. Väga hästi sobiks lisatööna. 140 tunnine koolitus kestab ca 1 kuu. Nendest pakkuda oleks ca 61 tundi.

Tööpalk:

 • Tunnitöö kokkuleppel (eelistatav FIE või FIRMA, aga ei ole kohustuslik).

2.      C- JA CE- KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKIJUHI TEOORIAÕPETAJA

Töö kirjeldus:

 • Teooriatundide läbiviimine eesti õppegruppides
 • Vajadusel eksamikomisjonis osalemine

Nõudmised kandidaadile:

 • C- ja CE-kat. mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus
 • Eesti keele oskus (kasuks tuleb vene keele oskus)
 • Korrektsus, kohusetunne ning iseseisvus
 • Elementaarne arvutikasutamise oskus (kasuks tuleb PowerPointi slaide valmistamine)
 • Valmidus valmistuma iseseisvalt igaks algavaks koolituseks vastavalt kehtivale õppekavale

Ettevõte pakub:

 • Paindlikku töögraafikut (oma aja peremees)
 • Usaldusväärsust ja võrdset kohtlemist
 • Kaasaegseid töövahendeid
 • Enesetäienduskoolitusi

Asukoht:

 • Tallinn, Narva mnt 150, Lasnamäe linna osa.

Töö tüüp:

 • Osaline tööaeg. Stabiilselt 1 kord nädalas iga teatud nädalapäev kokkuleppel näiteks iga E, K või R. Väga hästi sobiks lisatööna, kuna teooriatunnid tavaliselt algavad 18:00.

Töötaja palk:

 • Tunnitöö kokkuleppel (eelistav FIE või FIRMA, aga ei ole kohustuslik).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.06.2018

1. KUTSELISED AUTOJUHID, SEE TEADE ON TEILE!!!

 

Alates 15.06.2018 hakkas kehtima uus ametikoolituse määrus, kus õppemahud suurenesid tunduvalt.

Täna 70 tunnine asendub 140 tunnise õppekavaga (millest vähemalt 10 tundi on sõiduõpet).
35 tunnisele (millest vähemalt 2,5 tundi on sõiduõpet) koolitusele saavad tulla vaid need, kellele on eelnevalt Maanteeameti poolt väljastatud C – või D- kategooria kutsetunnistus. Nt. Eelnevalt omandasid D-kategooria juhtimisõiguse ja läbisid lisaks bussijuhi ametikoolituse aga nüüd tegid juurde C-kategooria, siis võid sina osaleda 35 tunnisel täiendkoolitusel.

NB! Tulevikus märgitakse eesti juhiloale ametikoolituse läbinud kategooria taha kood 95. Ja kutsetunnistuse uus nimetus saab olema pädevustunnistus. LOE ka määrust.