Bussijuhi ametikoolitused-kood 95

bussijuhi koolitus, täienduskoolitus
 • Kood 95 - Bussijuhi täienduskoolitus - BJ/TK - (35 tundi)
 • 210 €
 • Registreerimine

Õppekava maht : 35 akadeemilist tundi

Sihtrühm : Kutselised autojuhid, kes töötavad bussijuhtidena.

Õpingute alustamise tingimused :

1. Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu, Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.

2. Punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel.

3. Eeltingimuseks on D-kategooria juhiluba, mis on väljastatud varem, kui 10.09.2008, või eelneva pädevustunnistuse olemasolu (sobib ka vastav kirje juhiloal).

 

 • Kood 95 - veoauto- või bussijuhi lisapädevuse ametikoolitus - 35 tundi
 • 360 €
 • Registreerimine
 • KOOD 95 - Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus - BJ/KK - (140 tundi)
 • 1410 €
 • Registreerimine

Õppekava maht:  140 akadeemilist tundi

Sihtrühm: Kutselised autojuhid, kes soovivad töötada bussijuhtidena

Õpingute alustamise tingimused :

1. Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu, Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.

2. Punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel.

3. Eeltingimused: 

 • esmakordne autojuhi pädevustunnistuse taotlemine;
 • D - kategooria juhiluba omamine, mis on väljastatud hiljem, kui 10.09.2008;
 • autojuhi vanus vastab asjaomase mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse saamise vanuse alammäärale ning ta omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.