Jätkuõpe

Vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele, vastu võetud 08.01.2020 RT I, 16.01.2020 on kehtestatud määruses seoses juhtimisõiguse taotleja Transpordiameti liiklusbüroos sõidueksami korduva mittesooritamisega nõue läbida jätkuõpe.

Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

Jätkuõppe koosneb miinimum kahest sõidutunnist, et aidata juhikandidaati parendada neid oskusi, mis tal seni on vajaka jäänud. Selleks juhikandidaat kooli tulles peab kaasa võtma (või  saatma emailile vms) oma sõidueksami raportid, et saada aru, mis on need puudused.

Õppesõidul võib õpetaja õpetada korraga ainult ühte õpilast. Õppesõidul peab juhikandidaadil olema kaasas õpingukaart. Jätkuõpe võib endas sisaldada ka teoreetiliste teadmiste õpet ja kontrolli. See koolitus on individuaalne ning sisu määrab koolitaja lähtuvalt Transpordiametis sõidueksami mittesooritamise põhjustest tuginedes raportitele.

Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris, hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast jätkuõppe läbimist.

Jätkuõppe eest tasumine. Seda saab tasuda nii sularahas kui ka arvelduskontole ülekandega. Maksekorralduse vormistamisel märkige veergu "Selgitus" kindlasti õpilase ees- ja perekonnanimi ning kursuse nimetus / arve number.

 Makse saaja: OÜ Kadrioru Autokool
IBAN: EE682200221007134826
SWEDBANK
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
Selgitus: ees- ja perekonnanimi ning kursuse nimetus / arve number

 


 

  • Jätkuõpe
  • 92 € (B-kat) ; 152 € (C,CE,D-kat)
  • Hind sisaldab:
    2 sõidutundi
    Õpetaja konsultatsioon
    Platsikasutus (45 min)