• Lõppastme koolitus
  • 152 €
  • Kursuse hind sisaldab:
    Teooriaõpe – 3 tundi (a`45 min)
    Praktika - 1 tund (a`45 min)
    Õppesõit – 2 sõidutundi (a`45 min)

  • Registreerimine