Bussijuhi täienduskoolitus - BJ/TK

 

Õppekava maht : 35 akadeemilist tundi

Sihtrühm : Kutselised autojuhid, kes töötavad bussijuhtidena.

Õpingute alustamise tingimused :

1. Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu, Eestis alalist elukohta omav Euroopa

Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku

elamisluba või alaline elamisõigus.

2. Punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või äriregistrisse või

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või

võlaõigusliku lepingu alusel.

3. Eeltingimuseks on D-kategooria juhiluba, mis on väljastatud varem, kui 10.09.2008,

või eelneva pädevustunnistuse olemasolu (sobib ka vastav kirje juhiloal).

 

Koolitused praegu veel ei toimu !