Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus lisapädevuse saamiseks-(35 tundi)

Õppekava maht : 35 akadeemilist tundi

Sihtrühm :  Kutselised autojuhid, kes töötavad bussijuhtidena

Õpingute alustamise tingimused :

1. Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu, Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.

2. Punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel.

3. Eeltingimuseks on C-kategooria pädevuse omamine ning D-kategooria juhiluba, mis n väljastatud hiljem, kui 10.09.2008.

Kursuste algus Kursuste info
Õppekeel: Eesti

Test Test TEST !

Registreeri

 

Koolitused praegu veel ei toimu ! TEST !