Uudised

16.06.2018

1. KUTSELISED AUTOJUHID, SEE TEADE ON TEILE!!!

 

Alates 15.06.2018 hakkas kehtima uus ametikoolituse määrus, kus õppemahud suurenesid tunduvalt.

Täna 70 tunnine asendub 140 tunnise õppekavaga (millest vähemalt 10 tundi on sõiduõpet).
35 tunnisele (millest vähemalt 2,5 tundi on sõiduõpet) koolitusele saavad tulla vaid need, kellele on eelnevalt Maanteeameti poolt väljastatud C – või D- kategooria kutsetunnistus. Nt. Eelnevalt omandasid D-kategooria juhtimisõiguse ja läbisid lisaks bussijuhi ametikoolituse aga nüüd tegid juurde C-kategooria, siis võid sina osaleda 35 tunnisel täiendkoolitusel.

NB! Tulevikus märgitakse eesti juhiloale ametikoolituse läbinud kategooria taha kood 95. Ja kutsetunnistuse uus nimetus saab olema pädevustunnistus. LOE ka määrust.

Üleminekusätted aga ütlevad järgmist
(1) Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud õppekava alusel võib ameti- või täienduskoolitust läbi viia kuni 180 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist.

PS! Koolitame vana õppekava järgi veel kuni detsember 2018.