Учебные программы

Категория «В»

Основа учебной программы "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad"

Liiklusseadus   (вступил в силу 30.12.2017)

Lisa 5 B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava [RT I, 30.04.2013, 3 – вступил в силу 01.06.2013]

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА Kadrioru Autokool

 

Категории «C» и «CЕ»

Основа учебной программы "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad"

 

Профессиональное обучение по подготовке водителей грузовых автомобилей

Основа учебной программы  "Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine"

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  Kadrioru Autokool