Учебные программы

Категория «В»

Основа учебной программы "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad"

Liiklusseadus   (вступил в силу 30.12.2017)

Lisa 5 B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava [RT I, 30.04.2013, 3 – вступил в силу 01.06.2013]

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА Kadrioru Autokool

 

Профессиональное обучение по подготовке водителей грузовых автомобилей

Основа учебной программы  "Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine"

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА Kadrioru Autokool