Veoautojuhtide ametikoolitused, täienduskoolitused

 Dokumendid, mida on vaja esitada autokoolile kursusele registreerimiseks:

 • juhiluba
 • mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend

 

 Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana, kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud:

 • veoautojuht veoseveol liiklusseaduse kohase C-kategooria või C1-alamkategooria mootorsõiduki või CE- või C1E-kategooria autorongiga või
 • bussijuht sõitjateveol liiklusseaduse kohase D-kategooria või D1-alamkategooria mootorsõiduki või DE- või D1E-kategooria autorongiga.


 

Õppetöös lähtume “Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm1” määrusest.

Eelnevalt kehtinud määrus sätestab, et koolitaja võib koolitada vana määruse järgi kuni 180 päeva.

 Vana määruse järgi :


Veoautojuhi ametikoolitust on kahte liiki:
 
-  veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse pikkus on 70 tundi ja seda saavad läbida autojuhid, kellel on juba vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus, kuid juhistaaži on vähem kui 2 aastat. Koolituse minimaalne ajaline kestus on 10 päeva.
 
-  veoautojuhi täienduskoolituse  pikkus on 35 tundi ja see tuleb veoautojuhtidel läbida enne olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppu. Sellele koolitusele saavad tulla vastava kategooria mootorsõidukijuhid, kelle juhistaaž on üle 2 aasta. Koolituse lühim kestus on 4 päeva.
 
Autojuhi kutsetunnistus
 
Pärast autojuhi ametikoolituse või täiendkoolituse kursuse läbimist saab juht ametikoolituse või täiendkoolituse tunnistuse, millega tal tuleb pöörduda Maanteeameti büroosse ning veoautojuht saab taotleda kutsetunnistust.
Ametikoolituse tunnistuse taotlemisel § 13 lõikes 7 nimetatud eksami sooritanud isik esitab Maanteeametile kutsetunnistuse vormistamiseks:
- juhiloa või esmase juhiloa;
- isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi, kui esitatakse välisriigis välja antud juhiluba;
- mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja mootorsõidukijuhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljaandja arst on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
- andmed või maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõiv Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingute eest tasutakse eraldi Rahandusministeeriumi kontodele.

 

Esitame andmed Maksuametile ja 20% summast saate tagasi.

Kursuse eest tasuda võib sularahas või pangaülekandega autokooli kontole. Maksekorraldusel  tuleb kindlasti näidata reas “Selgitused” õpilase – eesnimi, perekonnanimi, isikukood.

 

Makse saaja : Kadrioru Autokool OÜ

IBAN : EE682200221007134826

SWEDBANK

SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

 

 • Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus (VJ/KK)
 • 295 €
 • Kursuse hind sisaldab:
  Teooriaõpe – 70 tundi
  Teooriaeksam - 1 tund

 • Registreerimine
Kursuste algus Kursuste info
Õppekeel: Eesti

Algus kell 09:00

Kursuse pikkus 70 tundi

Registreeri
 • Veoautojuhi täiendkoolitus (VJ/TK)
 • 150 €
 • Kursuse hind sisaldab:
  Teooriaõpe – 35 tundi
  Teooriaeksam - 1 tund

 • Registreerimine
Kursuste algus Kursuste info
Õppekeel: Eesti

Algus kell 09:00

Kursuse pikkus 35 tundi

 

Registreeri