Veoautojuhi ametikoolitus-kood 95

kood 95, praktika, veoautojuhi ametikoolitus, Kadrioru Autokool

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus ja veoautojuhi täienduskoolitus (kood 95)

 

Dokumendid, mida on vaja esitada koolile kursusele registreerimiseks:

  • Juhiluba (autojuhi ametikoolituse läbimiseks peab isikul olema koolitusele vastava kategooria kehtiv juhtimisõigus)        
  • Täienduskoolituse puhul pädevustunnistus, kui juhiloal puudub vastav kirje

Koolitaja võib nõuda isikult täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad tema vastavust järgmistele nõuetele:

  • Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu, Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.
  • Punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel.
  • Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel. Isikul peab olema pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal (kood 95).

Ametikoolitamise eesmärk on:

  • autojuhi ametialane ettevalmistamine töötamiseks autojuhina tasu eest;
  • põhjalikumate teadmiste ja oskuste väljaõppe pakkumine erialal;
  • turvalise suhtumise arendamine ja keskkonnaohutuse tagamine juhi töökeskkonnas.

140 tundi või 35 tundi:

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus (140 tundi). Selle kursuse läbimine on kohustuslik veoautojuhtidele, kelle ametialane tegevus on "C" ja "CE" kategooria veoautode juhtimine.

Ametikoolitusele võetakse vastu isik, kes omab lisaks "B"-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

Kui ametikoolituse raames omandatakse ka "B"-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kui õppima asumisel ei ole isik läbinud juhi esmaõppe lõppastme koolitust, tuleb see läbida koolituskursuse jooksul enne selle lõppu.

Ametikoolituse õppemahust 40 protsenti võib läbida praktikana ettevõtja juures, kes omab tasulise veoseveo tegevusluba.

Ametikoolituse alusõppe nõudest vabastatakse juht, kellele on antud "C1-", "C1E-", "C-" või "CE"-kategooria juhiluba enne 10.09.2009. Nemad võivad kohe minna täienduskoolitusele.

  • Koolituse läbimise minimaalne aeg on 4 nädalat.

Õppekavaga võib tutvuda siin >>

Koolituse detailset läbiviimise korda selgitavad siin : ÕPPEKORRALDUSE ALUSED ja KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED .

Iga alustatud ja hetkel käimas oleva koolitusega saab täpsemalt tutvuda TUNNIPLAANI   , abil, mida pannakse üles koolituse esimeseks päevaks koos koolitust läbiviivate KOOLITAJATEGA. 

 

Veoautojuhi täienduskoolitus (35 tundi). Selle kursuse läbimine on kohustuslik veoautojuhtidele iga viie aasta tagant, kellel on juba olema pädevustunnistus või vastav kirje (kood 95) juhiloal. Autojuht peab läbima täienduskoolituse viie aasta jooksul enne pädevustunnistuse või juhiloal oleva vastava kirje (kood 95) kehtivuse lõppemist !

  • Koolituse minimaalne kestus on 4 päeva.

Õppekavaga võib tutvuda siin >>

Koolituse detailset läbiviimise korda selgitavad siin : ÕPPEKORRALDUSE ALUSED ja KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED .

Iga alustatud ja hetkel käimas oleva koolitusega saab täpsemalt tutvuda TUNNIPLAANI abil, mida pannakse üles koolituse esimeseks päevaks koos koolitust läbiviivate KOOLITAJATEGA. 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus (140 t) lõpeb eksamiga koolis, mis koosneb 50-st teoreetiliste teadmiste küsimusest ning 3 individuaalsest praktilise töö harjutusest.

Esimene osa eksamist ehk teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 70-nele protsendile küsimustest ehk kui vastab õigesti vähemalt 35 küsimusele.

Teise osa eksamil ehk praktilise töö eksamil rakendatakse hindamissüsteemi põhimõttel – «sooritas», «ei sooritanud».

Veoautojuhi täienduskoolitus (35 t) lõpeb eksamiga, mis koosneb 25-st teoreetiliste teadmiste küsimusest. Eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 70-nele protsendile küsimustest ehk kui vastab õigesti vähemalt 18 küsimusele.

Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule kahe tööpäeva jooksul juhul, kui õppekava maht on täidetud ning eksam on edukalt sooritatud.

             Koolitunnistuse alusel väljastab Transpordiameti liiklusregistri büroo «pädevustunnistuse» viieks aastaks.

 

Enne «pädevustunnistuse» taotlemist peab maksma riigilõivu. Riigilõiv Transpordiameti liiklusregistri büroo toimingute eest tasutakse eraldi Rahandusministeeriumi kontodele. Täpsema info leiate Transpordiameti kodulehelt.

Transpordiameti annab «pädevustunnistuse» (varem «kutsetunnistus») 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Lisateavet leiate MNT kodulehelt.

 

Vaata riiklikku määrust siit: Ameti- ja täienduskoolitus.

Esitame andmed Maksuametile ja 20% summast saate tagasi.

 

Kursuse eest tasuda võib sularahas või pangaülekandega autokooli kontole. Maksekorraldusel tuleb kindlasti näidata reas “Selgitused” õpilase – ees- ja perekonnanimi, kursuse nimetus, arve number.

Makse saaja:   OÜ Kadrioru Autokool
IBAN:   EE682200221007134826
SWEDBANK
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
Selgitus: ees- ja perekonnanimi ning kursuse nimetus / arve number