D-kategooria

Kursuse alguseks tuleb esitada autokoolile:

  • juhiluba, pass või ID-kaart
  • kehtiv D-kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend (autokoolis on võimalus kokkuleppel läbida tervisekontroll ja saada arstilt tõend)
  • 1 foto

D-kategooria – auto, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile rohkem kui kaheksat sõitjat ning sama auto koos kerghaagisega.

Taotleja peab õpingute alustamise ajal olema vähemalt 23,5 aastat vana ning omama vähemalt 2 aastat B-kategooria juhiluba, peale esmase juhiloa vahetamist. Transpordiametis juhtimisõiguse saamise ajal peab isik olema vähemalt 24-aastane.

Taotlejal peab olema alaline elukoht Eestis. Alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Meie autokooli D-kategooria õppekava põhineb riiklikul õppekaval ja sisaldab:

  • 20 teooriatundi (sh. 1 tund koolieksamit)
  • 20 tundi õppesõitu (sh. 2 tundi koolieksamit)
  • 1 tund = 45 minutit
  • Koolituse kestus 6-7 nädalat
  • Õppesõiduauto (buss) on DAF BOVA
  • Õppesõidu buss - SCANIA K320

Täpsema koolitusprogrammi ja korralduse leiate siit → (õppekavaõppekorralduse alused  ja kvaliteedi tagamise alused). 

Koolituse lõpetamine. Autokoolis edukalt eksamid sooritades saab õpilane tunnistuse. Siis saab registreerida riigieksamitele teoorias ja sõidus, olles eelnevalt riigilõivu tasunud.

Transpordiameti teenuste eest makstakse riigilõivu eraldi Rahandusministeeriumi pangakontole.

NB! Kui teooria- või sõidueksam ebaõnnestub, peate enne eksamile uuesti registreerumist maksma ennekõike riigilõivu. Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit autokoolis või Transpordiametis peab isik läbima “JÄTKUÕPE” koolituse. Minimaalne koolitusmaht on kaks sõidutundi.

Täpsemat teavet riigieksamitele registreerumise korra kohta saab Eesti Transpordiameti kodulehelt.

Kursuse eest tasumine. Seda saab teha nii sularahas kui ka arvelduskontole ülekandega. Maksekorralduse vormistamisel märkige veergu "Selgitus" kindlasti õpilase ees- ja perekonnanimi ning kursuse nimetus / arve number.

Makse saaja: OÜ Kadrioru Autokool
IBAN: EE682200221007134826
SWEDBANK
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
Selgitus: ees- ja perekonnanimi ning kursuse nimetus / arve number