C-kategooria

Dokumendid, mida on vaja esitada autokoolile kursusele registreerimiseks:

 • koopia ID-kaardist või passist
 • juhilubaehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (võimalik on teha tervisekontroll autokoolis lepinguliselt kutsutud arsti poolt)
 • 1 värvifoto 3,5x4,5 cm
   
  C - kategooria on veoauto, mille täismass on üle 3500 kg.
 • Koolituskursusele võetakse õppima C-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht (Alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. ) on Eestis

ja kes:

 • BC1-kategooria auto juhiluba arvestades kursusele taotluse esitamise kuupäevast;C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on omanud vähemalt pool aastat B-kategooria või
 • C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 20,5 aastat vana ja juhiloa saamise päevaks 21 aastat.

 C-kategooria (veoauto) koolitus toimub vastavalt riiklikule õppekavale ja sinna kuulub:

 • teooriaõpe – 20 tundi (a`45 min)
 • õppesõit – 10 sõidutundi (a`45 min)
 • autokooli eksamid – teooria (1 tund) ja sõidueksam (1 tund)
 • Kursuse pikkus on 5-6 nädalat

Vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele, vastu võetud 08.01.2020 RT I, 16.01.2020 on kehtestatud määruses seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega nõue läbida jätkuõpe.

 

Juhi jätkuõpe

 • Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.
 • Jätkuõppe koosneb miinimum kahest sõidutunnist, et aidata juhikandidaati parendada neid oskusi, mis tal seni on vajaka jäänud. Selleks juhikandidaat kooli tulles peab kaasa võtma (või  saatma emailile vms) oma sõidueksami raportid, et saada aru, mis on need puudused.
 • Õppesõidul võib õpetaja õpetada korraga ainult ühte õpilast. Õppesõidul peab juhikandidaadil olema kaasas õpingukaart. Jätkuõpe võib endas sisaldada ka teoreetiliste teadmiste õpet ja kontrolli. See koolitus on individuaalne ning sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest tuginedes raportitele.
 • Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris, hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast jätkuõppe läbimist.

 

Õppekavaga võib tutvuda siin >>

Koolituse detailset läbiviimise korda selgitavad siin : ÕPPEKORRALDUSE ALUSED ja KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED .

Iga alustatud ja hetkel käimas oleva koolitusega saab täpsemalt tutvuda TUNNIPLAANI abil, mida pannakse üles koolituse esimeseks päevaks koos koolitust läbiviivate KOOLITAJATEGA

 

Teooriatunnid toimuvad aadressil Narva mnt. 150 (I korrus, ruum 105).

Koolituse asukoht on õppesõiduplatsist ja Lauluväljaku ülemistest väravatest edasi 700 m mööda Narva maanteed Paevälja bussipeatuses.

Bussid nr. 12,29,60,63,65, 209 ja 285.

Õppesõiduplats asub aadressil Narva mnt.130 , Lauluväljaku ülemiste väravate vastas.

Õppesõiduautod on Volvo ja Scania.

 

Peale edukalt sooritatud eksameid autokoolis väljastatakse õpilasele tunnistus autokooli lõpetamise kohta. Siis võib isik registreerida ennast teooriaeksamile Maanteeameti liiklusregistri büroos, tasudes enne riigilõivu.

 • Riigilõiv Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingute eest tasutakse eraldi Rahandusministeeriumi kontodele.

Esitame andmed Maksuametile ja 20 % summast saate tagasi.

Esimene osa kursuste tasust tuleb tasuda kursustele tulles kohe.

Kursuse eest tasuda võib sularahas või pangaülekandega autokooli kontole. Maksekorraldusel  tuleb kindlasti näidata reas “Selgitused” õpilase – eesnimi, perekonnanimi, isikukood.

 

Makse saaja : Kadrioru Autokool OÜ

IBAN : EE682200221007134826

SWEDBANK

SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

 

 • C – kategooria (veoauto, mille täismass on üle 3500 kg)
 • 420 € + käibemaks
 • Kursuse hind sisaldab:
  Teooriaõpe – 20 tundi (a`45 min)
  Õppesõit – 10 sõidutundi (a`45 min)

  Koolituse toimumiseks on vajalik vähemalt 10 inimese registreerumine !

 • 1.sissemakse - 280 €

 • KURSUSELE LISANDUVAD LISAKULUD :

 • Lisasõidutund (45 min) - 45 €

 • Lisateooriatund (45 min) - 10 €

 • Kordus teooriaeksam autokoolis - 15 €+km

 • Kordus sõidueksam autokoolis - 45 €

 • Õppesõiduplatsi ühekordse kasutamise tasu (45 min) - 9 €

 • MNT sõidueksamil autokooli õppesõiduki kasutamine - 45 €

 • Kordus teooria C- või CE-kategooria eksamiks valmistumine. Hind 20 € (sisaldab käibemaksu) .
  Hind sisaldab 2 teooria tundi + õpetaja konsultatsioon + kordus teooria eksam.

 • Õppematerjalid - 25 €

 • Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit autokoolis või MNT-s peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.
  Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.
  Hind – 125 EUR (platsikasutus (45 min) + 2 sõidutundi)

 • Korduseksam (teooria) toimub igal teisipäeval kell 17.00 , eelnevalt registreerida kodulehel või telefoni teel

 • Registreerimine