C-kategooria

Dokumendid, mida on vaja esitada autokoolile kursusele registreerimiseks:

 

 • koopia ID-kaardist või passist
 • juhiluba
 • kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (võimalik on teha tervisekontroll autokoolis lepinguliselt kutsutud arsti poolt)

1 värvifoto 3,5x4,5 cm
 
C - kategooria on veoauto, mille täismass on üle 3500 kg.

 

 Koolituskursusele võetakse õppima C-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht (Alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. ) on Eestis

ja kes:

• C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on omanud vähemalt pool aastat B-kategooria või BC1-kategooria auto juhiluba arvestades kursusele taotluse esitamise kuupäevast;

•C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 20,5 aastat vana ja juhiloa saamise päevaks 21 aastat.

 C-kategooria (veoauto) koolitus toimub vastavalt riiklikule õppekavale ja sinna kuulub:

 • teooriaõpe – 20 tundi (a`45 min)
 • õppesõit – 10 sõidutundi (a`45 min)
 • autokooli eksamid – teooria (1 tund) ja sõidueksam (1 tund)
 • Kursuse pikkus on 5-6 nädalat

Vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele, vastu võetud 08.01.2020 RT I, 16.01.2020 on kehtestatud määruses seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega nõue läbida jätkuõpe.

 • Jätkuõpe on sõiduõpe, mis viiakse läbi seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega ning mille eesmärk on süvendatud ettevalmistus sõidueksami edukaks sooritamiseks.
 • Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit autokoolis ja MNT-s peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe. Juhtimisõiguse taotleja saab uuesti sõidueksamile registreerida pärast jätkuõppe läbimise andmete edastamist Maanteeametile.
 • Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.
 • Jätkuõppe läbimise andmed koolitaja edastab elektrooniliselt Maanteeametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast jätkuõppe läbimist. Andmed peavad sisaldama jätkuõppe lõpetanu ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning jätkuõppe läbimise kuupäeva

 

Õppekavaga võib tutvuda siin >>

Koolituse detailset läbiviimise korda selgitavad siin : ÕPPEKORRALDUSE ALUSED ja KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED .

 

Iga alustatud ja hetkel käimas oleva koolitusega saab täpsemalt tutvuda TUNNIPLAANI abil, mida pannakse üles koolituse esimeseks päevaks koos koolitust läbiviivate KOOLITAJATEGA

 

Teooriatunnid toimuvad aadressil Narva mnt. 150 (I korrus, ruum 105).

Koolituse asukoht on õppesõiduplatsist ja Lauluväljaku ülemistest väravatest edasi 700 m mööda Narva maanteed Paevälja bussipeatuses.

Bussid nr. 12,29,60,63,65, 209 ja 285.

Õppesõiduplats asub aadressil Narva mnt.130 , Lauluväljaku ülemiste väravate vastas.

Õppesõiduauto on Volvo.

 

Peale edukalt sooritatud eksameid autokoolis väljastatakse õpilasele tunnistus autokooli lõpetamise kohta. Siis võib isik registreerida ennast teooriaeksamile Maanteeameti liiklusregistri büroos, tasudes enne riigilõivu.

Riigilõiv Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingute eest tasutakse eraldi Rahandusministeeriumi kontodele.

 

Esitame andmed Maksuametile ja 20 % summast saate tagasi.

Esimene osa kursuste tasust tuleb tasuda kursustele tulles kohe.

Kursuse eest tasuda võib sularahas või pangaülekandega autokooli kontole. Maksekorraldusel  tuleb kindlasti näidata reas “Selgitused” õpilase – eesnimi, perekonnanimi, isikukood.

 

Makse saaja : Kadrioru Autokool OÜ

IBAN : EE682200221007134826

SWEDBANK

SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

 

 • C – kategooria (veoauto, mille täismass on üle 3500 kg)
 • 420 € + käibemaks
 • Kursuse hind sisaldab:
  Teooriaõpe – 20 tundi (a`45 min)
  Õppesõit – 10 sõidutundi (a`45 min)

  Koolituse toimumiseks on vajalik vähemalt 10 inimese registreerumine !

 • 1.sissemakse - 280 €

 • KURSUSELE LISANDUVAD LISAKULUD :

 • Lisasõidutund (45 min) - 45 €

 • Lisateooriatund (45 min) - 10 €

 • Kordus teooriaeksam autokoolis - 15 €+km

 • Kordus sõidueksam autokoolis - 45 €

 • Õppesõiduplatsi ühekordse kasutamise tasu (45 min) - 9 €

 • MNT sõidueksamil autokooli õppesõiduki kasutamine - 45 €

 • Kordus teooria C- või CE-kategooria eksamiks valmistumine. Hind 20 € (sisaldab käibemaksu) .
  Hind sisaldab 2 teooria tundi + õpetaja konsultatsioon + kordus teooria eksam.

 • Õppematerjalid - 25 €

 • Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit autokoolis või MNT-s peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.
  Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.
  Hind – 99 EUR (9 EUR- platsikasutus, 2 tundi – 90 EUR)

 • Korduseksam (teooria) toimub igal teisipäeval kell 17.00 , eelnevalt registreerida kodulehel või telefoni teel

 • Registreerimine
Kursuste algus Kursuste info
Õppekeel: Vene

Algus kell 18:00

NB!  Vabu kohti ei ole !

Kursuse kestus 5-6 nädalat

Kursuse koolitajaid vaata siin

Registreeri
Õppekeel: Vene

Algus kell 18:00

Kursuse kestus 5-6 nädalat

Kursuse koolitajaid vaata siin

Registreeri
Õppekeel: Vene

Algus kell 18:00

Kursuse kestus 5-6 nädalat

Kursuse koolitajaid vaata siin

Registreeri
Õppekeel: Vene

Algus kell 18:00

Kursuse kestus 5-6 nädalat

Kursuse koolitajaid vaata siin

Registreeri