B-kategooria

White car slalom

Dokumendid, mida on vaja esitada autokoolile kursusele registreerimiseks:

 • koopia ID-kaardist või passist
 • mootorsõidukijuhi tervisetõend (võimalik on teha tervisekontroll autokoolis lepinguliselt kutsutud arsti poolt)
 • 1 värvifoto 3,5x4,5 cm

 

B-kategooria sõiduk on auto, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui 8 istekohta. Sama auto koos haagisega (täismassiga kuni 750 kg).

Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema isik, kellel on olnud juhtimisõigus vähemalt 2 aastat.

Teooriatunnid toimuvad õhtuti, vähemalt kaks korda nädalas aadressil Narva mnt.150 (ruum 105).

Koolituse asukoht on Lauluväljaku ülemistest väravatest edasi 700 m mööda Narva maanteed Paevälja bussipeatuses.

Bussid nr. 12,29,60,63,65, 209 ja 285.

 •Sõiduõpetus viiakse läbi õpilasele sobival ja sõiduõpetajaga kooskõlastatud ajal.              

Õppesõiduks kasutame autosid: Toyota, Opel, Citroen, Renault.

 

B-kategooria koolituse kogu maht vastavalt õppekavale on 74 tundi.

•teooriaõpe + sõit  + koolieksamid = 53 tundi (a`45 min)

•esmaabi koolitus – 16 tundi

•pimeda aja koolitus – 2 tundi

•algastme riskivältimise koolitus – 3 tundi

•1 tund (akadeemiline) = 45 min          

 

Vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele, vastu võetud 08.01.2020 RT I, 16.01.2020 on kehtestatud määruses seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega nõue läbida jätkuõpe.

Juhi jätkuõpe

Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

Jätkuõppe koosneb miinimum kahest sõidutunnist, et aidata juhikandidaati parendada neid oskusi, mis tal seni on vajaka jäänud. Selleks juhikandidaat kooli tulles peab kaasa võtma (või  saatma emailile vms) oma sõidueksami raportid, et saada aru, mis on need puudused.

Õppesõidul võib õpetaja õpetada korraga ainult ühte õpilast. Õppesõidul peab juhikandidaadil olema kaasas õpingukaart. Jätkuõpe võib endas sisaldada ka teoreetiliste teadmiste õpet ja kontrolli. See koolitus on individuaalne ning sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest tuginedes raportitele.

Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris, hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast jätkuõppe läbimist.

ÕPPEKAVAGA võib tutvuda siin >>

Koolituse detailset läbiviimise korda selgitavad siin : ÕPPEKORRALDUSE ALUSED ja KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED .

•Peale edukalt sooritatud eksameid autokoolis väljastatakse õpilasele tunnistus autokooli lõpetamise kohta. Siis võib isik registreerida ennast teooriaeksamile Maanteeameti liiklusregistri büroos, tasudes enne riigilõivu.

Riigilõiv Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingute eest tasutakse eraldi Rahandusministeeriumi kontodele.

Kursuse eest tasuda võib sularahas või pangaülekandega autokooli kontole. Maksekorraldusel tuleb kindlasti näidata reas “Selgitused” õpilase – eesnimi, perekonnanimi, isikukood.

 Makse saaja: OÜ Kadrioru Autokool
IBAN: EE682200221007134826
SWEDBANK
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
Selgitus: ees- ja perekonnanimi ning kursuse nimetus / arve number

 

 

 • B–kategooria (sõiduauto)
 • 875 € + käibemaks
 • Hind sisaldab 53 tundi:
  Teooria + sõit + 2 koolieksamit

  Kursusel osalemiseks on kehtiva tervisetõendi vajadus, mis ei ole vanem, kui 6 kuud.

  1 sissemaks on - 255€

  Koolituse toimumiseks on vajalik vähemalt 15 inimese registreerumine !

 • 1.sissemakse - 255 €

 • Pimeda aja koolitus (PAK) - 47 €

 • Algastme libedaraja riskivältimise koolitus (RVK) - 65 €

 • Esmaabi koolitus - 35 €

 • Lisasõidutund (45 min) - 22 €

 • Lisateooriatund (45 min) - 10 €

 • Kordus teooriaeksam autokoolis - 15 €+km.

 • Sõidueksam autokoolis - 22 €

 • Õppesõidu platsi kasutamine (45 min) - 9 €

 • Õppematerjalid - 25 €

 • Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit autokoolis või MNT-s peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.
  Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.
  Hind – 53 EUR (platsikasutus (45 min) + 2 sõidutundi)

 • Korduseksam (teooria) toimub igal teisipäeval kell 17.00 , eelnevalt registreerida kodulehel või telefoni teel

 • Registreerimine