Kasulikud lingid

 

Liiklusseadus   (redaktsiooni jõustumine 01.01.2019)

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad  (jõustus 17.11.2017)

Lisa 5 B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava
[RT I, 30.04.2013, 3 - jõust. 01.06.2013]

 

Lisa 9 C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Lisa 11 BE-, CE- ja DE-kategooria ning D1E- ja D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Lisa 8 A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise esmaõppe algastme õppekava [RT I, 11.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

Lisa 12 A-kategooria ning A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava
[RT I, 11.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

Autoveoseadus - redakt. jõust. kp. 01.01.2019

Ameti- ja täienduskoolitus

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm - Majandus- ja taristuministri määrus -redakt. jõust. kp. 15.06.2018

Lisa 4 Õppetöö mahud
[RT I, 11.11.2014, 4 - jõust. 01.12.2014] 

 

Maanteeamet

Liiklus

Liiklustestid

ILM